Laat de computer tellen

Een van de belangrijkste laatste statemens die we moeten leren voordat we leuke dingen kunnen gaan doen, is de for-next-lus. Een lus is een manier om een computer meerdere keren hetzelfde te laten uitvoeren. En daar zijn computers juist heel goed in.

Voorbeeld:

 1: program tellen;
2:
3: var
4: teller: Integer;
5:
6: begin
7: FOR teller:=1 TO 10 DO
8: begin
9: writeln(teller);
10: end;
11: readln;
12: end.

teste