Kennismaking

Zo...

Dus jij wilt leren programmeren? Dat is een lang, maar leuk en spannend verhaal. Het zal je vaak frustreren, maar het kan ook erg gaaf zijn! Programmeren varieert van met je hoofd op het toetsenbord slaan: waarom werkt het nou niet? tot met je vuist in de lucht: YES!

Helemaal in het begin werden computers helemaal niet geprogrammeerd. Als je een computer toen iets anders wilde laten doen het het ene trucje dat hij kende, moest je de computer verbouwen! De ENIAC werkte op deze manier...

Al snel werd duidelijk dat dit niet heel handig was. Het duurde natuurlijk weken om een computer opnieuw te programmeren en het ging ook vaak fout. Al snel werden daarom de eerste programmeerbare computers gemaakt.

In het begin betekende dit het typen van bijna volledig onbegrijpelijke tekens en afkortingen (machinecode). Ook dat werden mensen snel zat; konden we niet in een soort spreektaal tegen computers praten? "Zet 'help' op het scherm", en dattie dan begreep wat hij moest doen?

Maar ja, computers begrijpen nou eenmaal gewone taal niet - die is voor hen veel te onduidelijk. Want wat jou je moeten zeggen: type op het scherm? zet op het scherm? print op het scherm? toon op het scherm? enz...

Daarom werden de eerste echte programmeertalen bedacht. Dit zijn talen met daarin (helaas engelse!) woorden. Maar elk woord kan maar 1 ding beteken. Dus niet van die voor de computer onbegrijpelijke dubbelzinnigheden: hij zat op de bank voor de bank?!? 

Inmiddels zijn er vele honderden computertalen. Dit zijn een paar voorbeelden:

Om voor de computer van deze talen weer voor hem direct uitvoerbare taal te maken werden vertaalprogramma's geschreven, die de voor mensen begrijpelijke taal omzetten in computertaal. Zo'n progamma heet een compiler. Wij zullen bij het programmeren de compiler nodig hebben - en vaak uitschelden, omdat de compiler dan gaat proberen te snappen wat jij hebt ingetyped. En o wee als er een foutje in staat! Dan krijg je van de compiler op je kop: 'ik snap niet wat hier staat...'. En dan mag jij uitzoeken wat er fout is! (Overigens helpt de compiler je daar wel bij. Hij zal proberen aan te geven waar hij denkt dat de fout staat. Dit klopt alleen niet altijd!)